Положение о ЦБП АМ

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы туралы

СМЖ СКУ PP 24.01-2021